VOORBEELD VAN EEN LITURGIE

VOORBEREIDING
* Orgelspel
* Welkom
* Moment van stilte, waarin we proberen achter ons te laten
      wat achter ons ligt en hier aanwezig te worden.

AANROEPING EN INKEER
* Openingslied (de gemeente gaat staan na het voorspel):
      bijv. "Wij komen hier ter ere van uw naam
      rond de verhalen die geschreven staan,
      Enz.                    (Tussentijds lied 7)

* Groet, bemoediging en votum, bijv.:
      "Genade zij u en vrede van God, de Vader, die onze levensbron is
      van Jezus Christus zijn rechtvaardige dienaar
      en van de Heilige Geest die in ons woont en leeft.

      Onze hulp is in de naam van de ENE,
      die hemel en aarde gemaakt heeft,
      die trouw blijft en niet laat varen
      wat zijn hand ook aan elk van ons begon.

      Wijden wij onszelf en deze dienst dan
      aan de God uit wien, door wien en tot wien
      alle dingen zijn. Amen."

* Antwoordlied: bijv.
       "Tot u Heer is ons hart gericht. Enz."
(hierna gaan zitten)
* Gebed voor de wereld
* Een lied van vertrouwen

HOREN EN VERSTAAN
* Inleiding op de lezingen
* De lezingen
* Gezongen gebed om de Geest: bijv.

      

* Preek (Tekst? Thema?)
* Stilte
* Meditatief orgelspel

GEBEDEN EN GAVEN
* Dankgebed
* Ektenie (korte gebeden, waarmee de gemeente kan instemmen
      door het zingen van een 'Kyrie'
* Stil gebed
* Gezamenlijk gebedeen 'Onze Vader'
* Inzamelen van gaven
* Slotlied (dat staande wordt gezongen)
* Uitzending en zegen
* Een door de gemeente gezongen 'Amen'


Naar de volgende pagina

Terug naar de indexpagina.

Wilt U reageren? Zend een E-mail

© "KERKWINKEL KOINONIA", 2008.