GEDACHTEN OVER GEBED

OP ZOEK NAAR EENVOUD

We hebben allemaal de neiging om ons mooier, beter, zelfredzamer en anders voor te doen dan we zijn. Dat kan ook tot uitdrukking komen in de woorden die we bidden.

Op zoek gaan naar eenvoud betekent probereen om het leven te aanvaarden zoals het zich aandient. Onder ogen zien dat ons bestaan vanuit een bepaald gezichtspunt gezien belangrijk is, maar tegelijkertijd ook niet belangrijk. Eenvoud impliceert ook dat we erkennen, dat we naast al datgene wat beminnenswaardig is ook onze schaduwkanten hebben: de neiging to egocentrisme met alles wat daaruit voortkomt. Van kindsbeen af hebben we de neiging om onszelf te zien als de spil waar alles om draait, om te dromen over onze toekomst, en om onze mogelijkheden te verromantiseren. Dat is ook niet verkeerd, maar wel eenzijdig. Het leven zelf zal ons er vroeg of laat toe dwingen om onder ogen te zien, dat we de wereld niet naar onze hand kunnen zetten en dat ook onze eigen wording mede wordt bepaald door factoren die we niet beheersen. Dat daarom de "realiteit" ons vaak teleurstelt. We zullen ondermeer moeten leren leven met het gegeven dat ons leven eindig is. Zo komt de dood in ons bestaan. En daarmee de vraag hoe het te rijmen is dat we tegelijkertijd belangrijk zijn en onbelangrijk.

Eenvoud veronderstelt de moed om deze werkelijkheid onder ogen te zien. "Op zoek gaan naar eenvoud" kan worden tot een gebed, wanneer we ontdekken dat er een wereld bestaat van kunst en schoonheid, van wijsheid en inzicht, bij gratie van wat mensen in de loop van de wereldgeschiedenis met elkaar hebben voortgebracht en doorgegeven.

Eenvoudig worden is het zoeken naar de eigen plaats in deze geschiedenis, en naar onze mogelijkheden om daaraan een eigen bijdrage te leveren. Dat lijkt misschien gemakkelijk, maar dat is het niet: omdat er altijd weer tegenstemmen in ons hart zijn, die ons proberen ons te verleiden om afstand te nemen van het grotere geheel en die ons willen doen geloven dat wij autonoom kunnen als we maar blijven geloven in de importantie van ons eigen bestaan. Die stemmen zijn het, die dreigen ons buiten alle liefde te laten vallen: want de liefde zoekt zichzelf niet.


Reactie? Die wordt zeer op prijs gesteld: zend een E-mail,

Naar de volgende pagina

Terug naar de indexpagina

© "KERKWINKEL KOINONIA", 2008.