GEDACHTEN OVER GEBED


WAT IS BIDDEN?

"Bidden is kijken, beschouwen, bidden is stilstaan bij, bidden is aandacht, zoals liefde aandacht is..." Om aandacht te schenken - dat is niet gemakkelijk. Soms worden we te zeer in beslag genomen door wat er gebeurt: in onszelf of om ons heen. Soms ook ontbreekt het ons aan energie om aandacht te geven.

Om aandacht te kunnen geven is het nodig om open te worden; ruimte te maken voor wat zich aandient; om ons te laten storen in de processen, waar we in verwikkeld zijn. Vaak vinden we het nogal irritant om gestoord te worden. Als je fijn en geconcentreerd bezig bent heb je genoeg aan jezelf. Bidden vraagt in zo'n geval om een zekere discipline: ik wil nu ruimte maken voor wat zich aandient.

Is dat dan bidden? Misschien zou je kunnen zeggen dat het alleen nog maar het begin is. Het betreft de grondhouding: een vorm van aandacht; van dienstbaarheid. Doorgaans ervaren we onszelf als het centrum van de werkelijkheid, van 'onze' eigen werkelijkheid: en is het alsof alles om draait om ons welzijn, geluk of lot. Maar de basis voor het gebed is, dat we 'weglopen uit het centrum'; dat we oog krijgen voor het feit, dat het niet vanzelfsprekend is dat alles draait om ons zèlf.

Dit wijkt nogal af van wat doorgaans bidden wordt genoemd. Maar wie de weg van het gebed wil leren bewandelen, zal bij het begin moeten beginnen: het open maken van de geest voor het mysterie: een werkelijkheid, die voorbij is aan woorden; een werkelijkheid waarmee we niet vertrouwd zijn. Bidden is een zoekende beweging gericht op de verticale dimensies: hoogten en diepten van zijn waar we niet bij kunnen, maar waar we wèl naar kunnen reiken. Bidden is daarom ook een vorm van zoeken naar wat je een 'bestaanservaring' zou kunnen noemen: het besef er te zijn temidden van andere zijnden in ruimte en tijd. En het besef hoe wonderlijk dit is.

Er zijn allerlei hulpmiddelen, waarvan wel wordt gezegd dat die ons kunnen helpen bij beleven van zo'n bestaanservaring. Zo pleiten sommigen voor het sluiten van de ogen, anderen adviseren oefeningen in visualisatie; nog weer anderen maken gebruik van ademhalingstechnieken, of van een korte tekst of zelfs van slechts één enkel woord.

Toch is het belangrijkste niet de weg waarlangs deze ervaring wordt bereikt maar het besef dat de bestaanservaring, waar het om begonnen is, zich onttrekt aan elke reflexie en beheersbaarheid. Het belangrijkste is een bereidheid om zichzelf te relativeren.

Bidden is dus niet: nadenken of je bewust worden van gevoelens en motieven. Dat zou je mediteren kunnen noemen. Bidden is: een ontvouwen van al de antennes waarover je beschikt: om zo ontvankelijk te worden voor "de Stem", die in de stilte kan opklinken en die zegt: "Ik draag jou. Ik geef jou tijd van leven".


Verder naar de volgende pagina.

Terug naar de indexpagina

Reactie? Zend een E-mail

© "KERKWINKEL KOINONIA", 2008.