LITURGIE

De preek

Preken is een vorm van pastoraat: het komt voort uit bewogenheid met mensen. Een eerste voorwaarde voor het maken van een preek is dan ook dat je betrokken bent op mensen.

Tegelijkertijd is preken een zoeken naar betekenis: het gaat om het verkennen van de dimensies van ons bestaan. En dat gebeurt door de dialoog aan te gaan met woorden, die uit een ver verleden komen aanwaaien. Woorden, die dan ook vaak niet onmiddellijk worden verstaan. Om woorden, die ooit gezegd zijn, te kunnen begrijpen is levenservaring nodig. Het kan dus voorkomen, dat we de diepte van sommige woorden niet kunnen begrijpen, omdat we in ons leven nog onvoldoende hebben meegemaakt, nog onvoldoende hebben kennisgemaakt met de hoogten en diepten van het bestaan.

Wie een preek voorbereidt heeft het van tijd tot tijd dan ook wel eens moeilijk met een tekst: je zou niet anders kunnen verwachten. Misschien kan niet iedereen over elke tekst preken. Ooit hoorde ik iemand als complimet over een predikant zeggen: "Zij kan over elke tekst preken!" Eigenlijk kan een preek alleen goed worden, wanneer zo'n tekst in je leven "ingrijpt". Een preek spreekt mensen waarschijnlijk vooral aan, wanneer ze merken hoe je met een tekst bezig bent geweest, wat die tekst met jou heeft gedaan.

Preken heeft dan ook altijd iets "griezeligs": omdat je andere mensen een blik gunt in je eigen belevingswereld. Wie preekt deelt zijn eigen levenservaring met anderen. Door dat te doen hoop je, dat de anderen iets gaan herkennen van de wijze waarop een tekst jou heeft geraakt. Herkenbaarheid is belangrijk.

Dat een tekst mensen kan raken en inspireren, wordt in de bijbel gezien als iets waarover je je kunt verwonderen, als een werking van de Heilige Geest: het is - op de keper beschouwd - toch heel wonderlijk dat woorden, die lang geleden zijn gesproken of neergeschreven, ons nog steeds en steeds opnieuw tot kunnen inspireren en op het spoor zetten van wat nog niet eerder zó werd gezien!

Als het goed is gebeurt dat ook met de woorden van een predikant: die wekken iets in mensen tot leven, en roepen iets op wat er van tevoren nog niet was. Wat dat precies zal zijn, weet zelfs de predikant niet. Want uit een preek "landt" vaak juist datgene, wat iemand op dat moment juist nodig heeft. Ook dit preken vormt een onderdeel van het 'heilig spel': want het preken vormt altijd ook een verwijzing naar het mysterie van het spreken van God door alles heen wat er in een mensenleven en in de geschiedenis gebeurt.


Naar de volgende pagina

Terug naar de indexpagina.

Wilt U reageren? Zend een E-mail

© "KERKWINKEL KOINONIA", 2006.

.