THEOPHANIE


Op 6 januari wordt in de Oosters ortodoxe kerken het feest "theofanie" (= het verschijnen van God) gevierd. Het feest markeert het begin van Jezus' openbare optreden. Volgens de evangeliën neemt Jezus op een gegeven moment in zijn leven het besluit om zich door Johannes in de Jordaan te laten dopen. Direct volgend op deze doop manifesteert God zich in een stem uit de hemel en in de gestalte van een duif. Dit verhaal vormt het begin van Jezus'optreden. De evangelist Marcus beschrijft deze gebeurtenis aldus:

"In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde." Hebben deze hemelse woorden in feite niet betrekking op elk mens vanaf het moment dat iemand zich gaat realiseren dat wij niet onszelf hebben gecreërd?

De ikoon toont Johannes, gekleed in een mantel van kamelenhaar en omgord met een leren gordel. Op de oever aan de overzijde staan vier engelen. Het lam is een verwijzing naar wat de evangelist Johannes zegt over Jezus: "Ziet, het lam Gods". Naast het lam ligt de bijl al klaar waarmee het dier zal worden geofferd. In de Jordaan zwemmen vissen. De slang verwijst naar de bron van het kwaad: de verzoeking.

Naar de volgende pagina

Terug naar het begin van de ikonengalerij

Reactie? Zend een E-mail

© A.E.J. Kaal, 2014.