DE ANNUNTIATIE


We zien de aartsengel en Maria. De aartsengel toont energie, door de wijze waarop hij als het ware binnenvalt en het alledaagse patroon verstoort. Maria is bezig rode wol te spinnen, bestemd voor de vervaardiging van het voorhangsel in de tempel.

Op de achtergrond zien we bouwsels, die verwijzen naar kerk en tempel. De kerk wordt gekarakteriseerd door een ciborium: een door zuilen gedragen dak boven het altaar. Deze achtergrond verwijst naar de betekenis en de kracht van de genade van God voor mensen. Die kracht wordt ook verbeeld door de duif die uit de hemel neerdaalt.

Dat het ciborium boven de aartsengel is afgebeeld, en niet boven Maria, dient te worden begrepen als een verwijzing naar het moment voordat Maria haar levensopdracht heeft aanvaard met de woorden: "mij geschiede naar uw woord".

De voorstelling is gebaseerd op het verhaal uit het evangelie volgens Lucas (1:26-38), op het protevangelie van Jacobus (10, 11) en op een aantal liturgische gezangen. De stijl van de gebouwen en de prachtige troon, waarop Maria zit, verraden invloeden uit Constantinopel. De voorstelling zelf doet wat toneelmatig aan; dit wordt nog versterkt door de gezichtjes op de twee zuilen, die gespannen toekijken naar wat hier gebeurt.

De ikoon nodigt uit tot meditatie over de woorden, waarmee Maria haar levensopdracht aanvaardt: "Mij geschiede naar uw woord"; Hoe staat het met mij: ben ik bereid om mijn levensopdracht te aanvaarden? En waar bestaat die uit?
Hoe kun je weten, wat er van je wordt verlangd?Naar de volgende pagina

Terug naar het begin van de ikonengalerij

Reactie? Zend een E-mail

© A.E.J. Kaal, 2014.