OVERGELEVERDE GEBEDEN VAN DE IKOONSCHILDER1 en 2: ter voorbereiding op het schilderen
3 : bij de wijding van een ikoonschilder
4 : bij de wijding van een ikoon

(1) - ter voorbereiding op het schilderen

Gij goddelijke Meester
van alles wat bestaat,
verlicht en richt
de ziel,
het hart
en de geest
van uw dienaar;
leid
zijn handen,
opdat hij waardig
en volmaakt
Uw beeld
moge afbeelden,
dat van U heilige Moeder,
en dat van alle heiligen,
voor de eer, de vreugde
en de opluistering
van U heilige Kerk.

(2) - ter voorbereiding op het schilderen
Heer Jezus Christus,
in Uw goddelijke natuur
zijt Gij niet te meten,
noch te beschrijven.
Toen de volheid der tijden aanbrak
hebt Gij
tot heil van de mensen
geboren willen worden
uit de maagd en de Moeder Gods,
Maria.
Gij hebt de menselijke natuur aangenomen,
gevormd uit het slijk van de aarde.
Wij danken U
dat wij
uit dezelfde aarde
mogen proberen om
Uw goddelijke stroom
licht en lucht te geven.
In onze onwetendheid omtrent Uw verschijning
zal het slechts een pogen blijven.
Maak ons bewust van Uw genade,
die Gij ons wilt schenken
bij het werken aan deze ikoon,
die vertelt van Uw heil.
Houd ons vrij van alle kwaad,
en vergeef ons alle zonden en fouten:
van ons en van allen die deze ikoon zullen gebruiken.
Moge hij eer geven aan de Schepper van al het goede.

(3) - bij de wijding van een ikoonschilder

O Christus die de evangelist Lucas
zo wonderlijk hebt geïnspireerd:
wil ook de ziel van deze uw dienaar verlichten.
Leid zijn hand opdat hij
Uw trekken en die van de heilige Maagd
en die van al Uw heiligen volmaakt moge weergeven
tot vreugde van de heilige kerk;
bewaar hem voor de verleiding
en voor de inblazing van de duivel
in de naam van Maria, de heilige apostelen,
de heilige Lucas en alle heiligen.

(4) - bij de wijding van een ikoon

Heer onze God:
laat neerdalen Uw Heilige Geest
op deze ikoon, die de knechten
van de heiligste Moeder Gods hebben gemaakt.
Zegen en heilig haar met Uw hemelse zegen
en geef haar kracht en vastheid
in een wonderdadige werking.
Maak haar tot genezer en tot bron van heilswerking
voor allen die tot U naderen in ziekten
en die, omwille van de Moeder Gods, uw heil verwachten.

Laat genadig allen - die voor deze ikoon de hoogzalige
Jonkvrouw en Moeder van onze Heer Jezus Christus waardig
vereren, en die tot U roepen om hulp - snelle hulp ten
deel vallen.

Neem hun zonden van hen weg en
laat hen delen in uw weldadigheid.

Naar de volgende pagina

Naar de inhoudsopgave

Reactie? Zend een E-mail

© Kerkwinkel Koinonia, 2011.